logo
 
Co ANh  EnglishViệt Nam Tiếng Việt
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com TÀI LIỆU KỸ THUẬT, SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Ô TÔ
(Sử dụng cho xưởng sửa chữa, trường dạy nghề và cá nhân)
STT MÃ SP NỘI DUNG & MÔ TẢ  NGÔN NGỮ DUNG LƯỢNG XEM
& TẢI
1 DF001  Bộ hình ảnh mô phỏng cấu tạo, hoạt động bộ sang số ô tô
- Nội dung: mô phỏng cấu tạo & hoạt động của bộ sang số ô tô
- Định dạng: file .zip
  149KB Tải về
2 DF002 Bộ hình ảnh mô phỏng cấu tạo hoạt động cơ 8 xi lanh chữ V
- Nội dung: mô phỏng cấu tạo hoạt động của động cơ 8 xy lanh chữ V
- Định dạng: file .zip 
  208KB Tải về
3 DF003 Bộ hình ảnh mô phỏng cấu tạo hoạt động bộ vi sai ô tô
- Nội dung: mô phỏng cấu tạo hoạt động bộ visai ô tô
- Định dạng: file .zip 
  173KB Tải về
4 DF004 Bộ hình ảnh mô phỏng động cơ ô tô 4xy lanh thẳng
- Nội dung: mô phỏng động cơ 4 xy lanh thẳng
- Định dạng: file .zip 
  14KB Tải về
5 DF005 Nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của động cơ hơi nước
- Nội dụng: Nguyên lý, cấu tạo, hoạt động của động cơ hơi nước
- Định dạng: file video
  16KB Tải về
6 DF006 Nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của động cơ xăng 2 kỳ
- Nội dụng: nguyên lý, cấu tạo, hoạt động của động cơ xăng 2 kỳ
- Định dạng: file video
  18KB Tải về
7 DF007 Mô phỏng cấu tạo và hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ
- Nội dụng: mô phỏng cấu tạo, hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ
- Định dạng: file video
  25KB Tải về
8 DF008 Mô phỏng cấu tạo và hoạt động của động Diesel 4 kỳ
- Nội dụng: mô phỏng cấu tạo, hoạt động của động cơ Diesel 4 kỳ
- Định dạng: file video
  24KB Tải về
9 DF009 Nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của hệ thống đánh lửa ô tô
- Nội dụng: nguyên lý, cấu tạo, hoạt động của hệ thống đánh lửa ô tô
- Định dạng: file video
  51KB Tải về
10 DF010 Nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của động cơ phản lực
- Nội dụng: nguyên lý, cấu tạo, hoạt động của động cơ phản lực
- Định dạng: file video
  58KB Tải về
11 DF011 Nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của động cơ quay lệch tâm
- Nội dụng: Nguyên lý, cấu tạo, hoạt động của động cơ quay lệch tâm
- Định dạng: file video
  40KB Tải về
12 DF012 Bộ sưu tập các hình ảnh về cấu tạo bên trong động cơ ô tô
- Nội dụng: cấu tạo bên trong động cơ ô tô
- Định dạng: file video
     
13 DF013 Lý thuyết ma sát và hao mòn
- Nội dụng: lý thuyết ma sát và hao mòn
- Định dạng: file .pdf
  420KB Tải về
14 DF014 Kinh tế vận hành ôtô
- Nội dụng: kinh tế vận hành ô tô
- Định dạng: file .pdf
  285KB Tải về
15 DF015 Điều kiện đưa ôtô vào sửa chữa
- Nội dụng: điều kiện đưa ô tô vào sửa chữa
- Định dạng: file .pdf
  267KB Tải về
16 DF016 Quy trình công nghệ bảo dưỡng ôtô
- Nội dụng: quy trình công nghệ bảo dưỡng ô tô
- Định dạng: file .pdf
  406KB Tải về
17 DF017 Kiểm tra phân loại chi tiết
- Nội dụng: kiểm tra phân loại chi tiết
- Định dạng: file .pdf
  790KB Tải về
18 DF018 Tháo lắp, chạy rà, thử xe
- Nội dụng: tháo lắp, chạy rà, thử xe
- Định dạng: file .pdf
  1.619KB Tải về
19 DF019 Lý thuyết chung chẩn đoán kỹ thuật
- Nội dụng: lý thuyết chung chẩn đoán kỹ thuật
- Định dạng: file .pdf
  971KB Tải về
20 DF020 Chẩn đoán kỹ thuật động cơ
- Nội dụng: chẩn đoán kỹ thuật động cơ
- Định dạng: file .pdf
  1.910KB Tải về
21 DF021 Chẩn đoán kỹ thuật ôtô
- Nội dụng: chẩn đoán kỹ thuật ô tô
- Định dạng: file .pdf
  4.793KB Tải về